Historische Kring Neede

Opgericht 1978

Het HIP / "Open Archief" van de Historische Kring Neede.

De Historische Kring Neede wil haar erfgoed aan boeken, tijdschriften, foto’s en documenten  nog beter toegankelijk maken voor leden en andere belangstellenden. Al het beschikbare materiaal wordt daartoe in één ruimte ondergebracht.

Er is gekozen voor een constructie waarbij u als bezoeker met behulp van een catalogus snel en eenvoudig kennis kunt nemen van het aanwezige materiaal. Wilt u een exemplaar inzien dan is dat direct mogelijk en kan de suppoost van de Historische Kring u met raad en daad bijstaan.

Bij de raadpleging, bijvoorbeeld van ons omvangrijke fotoarchief, kunt u desgewenst gebruik maken van computerapparatuur waarbij een suppoost u behulpzaam is.

Ook voor het zoeken naar uw familiehistorie bent u bij ons aan het goede adres. Wij hebben de beschikking over de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken van Neede en internet en beschikken daarnaast over persoonlijke kennis en ervaring. Wij willen u graag op weg helpen en behulpzaam zijn bij het zoeken naar uw voorouders.