Historische Kring Neede

Opgericht 1978

Welkom bij Historische Kring Neede

 

De vereniging heeft zich tot doel gesteld "het beoefenen van de historie in het algemeen en die van Neede in het bijzonder".

Zij wil genoemde beoefening in alle uitingsvormen ten dienst stellen en 
presenteren aan haar leden en belangstellenden. 
Zij organiseert daartoe bijeenkomsten, excursies en uitstapjes voor haar leden. 
Daarnaast streeft zij ernaar om twee maal per jaar het verenigingsblad "Old Nee" 
en eenmaal een themanummer uit te brengen.

Oude postkantoor 1900-1978.

 

 Verder verzamelt de vereniging historisch materiaal met een genealogische, 
archeologische of culturele waarde voor Neede, haar buurtschappen en buurtgemeenten. 
Dit materiaal bestaat uit allerhande voorwerpen, literatuur, 
en beeldmateriaal. De presentatie van de literatuur vindt plaats middels 
een eigen bibliotheek. De vereniging bezit een eigen verenigingsgebouw, 
"de Oale Smederieje" aan de  Borculoseweg 4 in Neede.

 

  Old Nee nr: 89 (augustus 2019) is uit  !!!!

 

       40 jaar HKN

Het postkantoor in Neede is afgebroken......, dit is de reden waarom in 1978 de Historische Kring Neede is opgericht.

Nu, 40 jaar later, wordt er op 28 november ter ere hiervan een jubileum gevierd.

Het beeld van het oude postkantoor blijft onlosmakelijk met de Historische Kring Neede verbonden.

 

"Achterhoek Nieuws" besteedde middels het onderstaande artikel aandacht aan dit jubileum.

Postkantoor-Achterhoeknieuws.jpg - 81,72 kB

NEEDE - Onze toekomst ligt in het verleden, dat werd op 28 november 1978 goed ingezien toen een aantal mensen de Historische Kring Neede (HKN) oprichtten. De directe aanleiding vormde het afbreken van het oude postkantoor in de Oudestraat en niet lang daarna het oude gemeentehuis, het latere GTW busstation. Twee markante gebouwen die de zuidkant van de dorpskern meer dan een eeuw hadden gedomineerd. Het stak de bevolking dat deze gebouwen zomaar konden verdwijnen. Anton ter Weeme, Herman (Broer) Varenhorst, Jan Krooshof, Gerrit Hemelman en Arend Heideman kwamen in het geweer en zetten zich in voor het 'beschermd dorpsgezicht', de erfenis voor de latere generaties. Inmiddels bestaat de Historische Kring Neede veertig jaar en is niet meer weg te denken uit het dorpsbeeld.

Door Rob Weeber

In de beginjaren werd er nog thuis vergaderd met de werkgroepen Fotogroep, Archeologiegroep, Genealogiegroep en 't Wald, de groep die zich met de streektaal in de Achterhoek en Liemers bezighoudt. Vanaf 2000 werd het archief in Huize de Kamp bewaard, misschien wel met meest historische pand in het dorp. Nadat Huize de Kamp moest worden ontruimd, verhuisde het archief achtereenvolgens naar de kelder van de Raiffeisenbank, het pand Ponds en uiteindelijk naar de huidige locatie, de Oale Smederieje. De huidige werkgroepen zijn Genealogie, Redactie en Historisch Archief. Deze laatste is iedere maandag en dinsdag aanwezig en verwerkt het reeds in bezit zijnde en nieuw aangeboden materiaal. Met name de digitalisering vormt een belangrijke bezigheid. Verder biedt zij hulp aan inwoners en andere geïnteresseerden die onderzoek willen doen naar het (familiaire) verleden. De HKN geeft twee keer per jaar het verenigingsblad Old Nee uit en een keer per jaar een themanummer.

Op historie blijven richten
Met inmiddels zo'n 750 leden is de HKN actief om de geschiedenis van Neede en haar kerkdorpen levend te houden. Zo staat de schoorsteen van de fabriek van Ter Weeme nog overeind, een van de laatste, tastbare monumenten van het rijke textielverleden. Verder is de oude smederij van Van Campen met behulp van Prowonen gerestaureerd en het Hemelmanplantsoen aangelegd in plaats een appartementenblok. Ook heeft de HKN de gemeente geadviseerd om een monumentale status aan de huizen in de Wilhelminastraat toe te kennen.

Vrijwilligers welkom
Maar ondanks de focus op de historie, staat het bestuur naar de toekomst toe voor nieuwe uitdagingen. "De geschiedenis van Neede is van iedereen en niet alleen van de oudere mensen. Ook de jeugd willen we er nadrukkelijk bij betrekken", aldus enkele leden. "Gelukkig zijn er al initiatieven, zoals het jaarlijkse geologisch bezoek aan De Needse Berg met basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8. We willen echter meer. Cultuuronderwijs op school bijvoorbeeld is een mogelijkheid om meer sympathie te kweken voor de eigen historie. In 2020 is het 75 jaar geleden dat Neede bevrijd werd, ook een thema dat niet ongemerkt voorbij mag gaan. Daarnaast houden we af en toe exposities in de Oale Smederieje en manifesteren we ons op diverse evenementen, zoals de Jammarkt en Kerstmarkt. Ook ondersteunen en initiëren we diverse publicaties, zoals de bijdrage aan het jubileumboek van de Sportclub Neede en het nog uit te brengen boek over het textielverleden van Neede. Maar we willen nog meer de verbinding tot stand brengen tussen de Needenaar en zijn of haar historie. Randvoorwaarde is natuurlijk wel dat we doen waarvoor we opgericht zijn, onderzoek doen naar de historie. We mogen niet te algemeen worden. Het probleem echter is tijd en mankracht. We draaien op vrijwilligers. Diverse activiteiten vinden veelal overdag plaats, een tijdstip waarop veel mensen werken. Toch hopen we dat we meer ondersteuning krijgen, ook van de gemeente, en zo beter onder de aandacht kunnen blijven. Het is het waard."

Op woensdag 28 november wordt in de Grote Kerk in Neede het jubileum gevierd.

 

 

De openingstijden van de Oale Smederieje zijn gewijzigd. (De openingstijden vindt u onder "Open Archief")

 

 

 

De najaars-foto quiz van 2017 kunt u vinden onder "Kent u Neede" in het hoofdmenu.

  

Ga naar "Foto's met beschrijving" in het hoofdmenu, zoom in op je i-pad  en blader door de geschiedenis van Neede.

Hoe was het vroeger in Neede "Rond de toren"! Bekijk het in "Foto's"

Hier een link naar "de Needse cycloon"  en hier naar "Ons dorp Nee".

Wie is waar begraven vindt u hier

Een schat aan genealogische informatie vindt u onder "Bronnen genealogie" in het hoofdmenu. Ondermeer geboorteboeken, trouwboeken, aktes enz. U vindt hier wat uw voorouders hebben moeten laten beschrijven. Hoe vaak komt uw naam in Nederland voor en waar wonen uw naamgenoten? Bekijk het hier.