Historische Kring Neede

Opgericht 1978

Old Nee 7 december 1981

ONDERWERP

SCHRIJVER

Honderd jaar Needse textielindustrie in bronnen (III)

Bert Hesselink

Aantekeningen bij het verpondingscohier

Jan Dievelaar

Landverhuizers (aanvulling op Old Nee 4)

Jan Krooshof

De ontdekking van het vormzand

H. de Reus

De landverhuizers (boekbespreking)

A. J. Heideman

Het Hengeler Erve "Het Roodland"

Jan Krooshof

“Kasöampje” en “Kloklu?n en plearn”